Regulamin

REGULAMIN

domu „Zacisze” nad jeziorem Juksty

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu „Zacisze”  i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu      „Zacisze”
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.sniadowo.eu

                                              § 2. Rezerwacja i zaliczka

 1. Rezerwacja domu nastąpi po wpłacie zaliczki stanowiącego ok. 30% całej należności na konto Krzysztofa Piotra Jarockiego numer konta w PLN 14-1240-1617-1111-0010-8496-1463 lub na konto w Euro PL60-1240-1617-1978-0010-8496-1711 w tytule wpłaty wpisujemy” za wynajem domu od…” Wpłata zaliczki stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem najpóźniej do dnia przyjazdu lub w sposób jaki zostanie przekazany drogą telefoniczną przez właściciela obiektu „Zacisze”. 
 2. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu, oraz zaliczka jest zwrotna jedynie w ciągu dwóch tygodni od zaksięgowania.
 3. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 4.  Obiekt „Zacisze” przesyła Klientowi potwierdzenie rezerwacji drogą poczty elektronicznej lub  w formie sms-a.
 1. Przedmiotem rezerwacji jest najem domu. Minimalny okres najmu wynosi 2 doby pobytu – poza sezonem, w sezonie 1 tydzień i wielokrotność tygodnia, który rozpoczyna się o godzinie 16:00-16:30 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00-10:30 w dniu wyjazdu.
 2. Zastrzegamy sobie możliwość oddania części rekreacyjnej w którą skład wchodzi sala kominkowa, sauna, ruska balia i beczka do użytkowania przez gości do godziny 18:30 Zależne jest to od pozostawionego porządku przez poprzednich wynajmujących oraz sytuacji od nas niezależnych. Reszta domu zostaje zawsze przygotowana na godzinę 16-16.30
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie właściciela obiektu.
 1. W każdy poniedziałek przeprowadzane zostają prace porządkowe typu koszenie trawy itp. w godzinach 10:00-14:00(możliwość elastycznej zmiany terminu na prośbę klienta).
 1. Zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 731 623 657 albo pocztą elektroniczną pod adres e-mail sniadowo.eu@gmail.com                                            § 3. Zasady użytkowania

 1. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,złamanie tego zakazu skutkuje karą 500pln.
 2.  Zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu domu, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 3. O konieczności dokonania napraw w domu Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo na naprawę zepsutej/ uszkodzonej rzeczy do 3 dni roboczych lub dłużej w zależności od skali problemu.
 5. W momencie przekazania przez właściciela kluczy do domu stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 6. Za zgubienie klucza jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 50pln.
 7. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela Obiektu lub osobę do tego upoważnioną.
 8. Wszelkie ewentualne usterki w domu oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania domu wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco właścicielowi lub osobie upoważnionej. Dokonane zniszczenia obciążają Gości.
 9. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem, a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 10. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Niezbędne materiały Goście organizują we własnym zakresie.
 11. Nie odpowiadamy za pozostawione mienie Klienta w domu. Klient dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.
 12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, telewizji.
 13. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć za dodatkową opłatą która jest w wysokości od 50 do 100pln  w zależności od okresu wynajmu
 14. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach w ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 15. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania czystości oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych, grilla, wyrzucenie śmieci. W przypadku rażącego nieporządku może zostać pobrana dodatkowa oplata w wysokości 250 pln.
 16. Do stałego pobytu na terenie upoważnieni są jedynie Goście; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22:00, a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.
 17. Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez właściciela z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 18. Zezwala się Gościom na parkowanie ich samochodów oraz innych pojazdów na terenie obiektu. Parking na terenie jest bezpłatny i niestrzeżony. Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.
 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu najemca wyraża zgodę na obciążenia go kosztami naprawy lub usunięcia szkody.
 20. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domu w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.
 21. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
 22. Cena usług świadczonych przez właściciela Domu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności.
 23. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Dom, tzn. sprawdzić meble, okna, kabiny prysznicowe, sprzęt pływający znajdujący się nad jeziorem oraz pozostałe urządzenia znajdujące się w Domu.
 24. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast bezpośrednio do właściciela lub osoby upoważnionej.

Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń do całego lokalu.

 1. Nie wynajmujemy domu na wieczory kawalerskie/panieńskie urodziny i tego typu imprezy. W przypadku ukrycia takiej informacji właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy
 2.  Sauna, Ruska balia są to usługi dodatkowe (bezpłatne) niewliczone w cenę domu, udostępnione naszym klientom, którzy wynajęli dom w okresie wysokiego sezonu(od połowy czerwca do połowy września), długich weekendów lub normalnych weekendów przy obowiązującej pełnej stawce wynajęcia domu, w innych przypadkach te usługi mogą być niedostępne.
 • Udogodnienia

– prywatny pomost

-sprzęt wodny:2 kajaki, rowerek wodny,2 deski sup’a, łódka wiosłowa

-„mini spa”: sauna, ruska balia, beczka, wiadro bosmańskie, prysznic ogrodowy

 1. Wynajmujący i pozostali Goście zobowiązują się również do przestrzegania regulaminu korzystania z sauny, ruskiej balii, beczki do schładzania który dostępny jest w domu oraz na stronie www.sniadowo.eu lub jest wysłany drogą elektroniczną. 
 2. W domu nie wolno przechowywać ładunków niebezpiecznych- broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych
 3.  Zabrania się grillowania na tarasie złamanie tego zakazu będzie skutkowało wypowiedzeniem Gościowi pobytu i obiekt nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 4.  Zabrania się smażenia ryb w domu, kara za złamanie tego zakazu wynosi 500pln.
 5. Zabrania się wynoszenia wyposażenia kuchni oraz domu poza jego obszar (np. na pomost), kara za złamanie tego zakazu wynosi 100pln.
 6. Goście zobowiązani są do segregacji śmieci, kara za złamanie tego nakazu wynosi kwotę nałożoną przez gminę.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie korzystanie z asortymentu domu (takimi jak sprzęt wodny, huśtawki bujane itp.) oraz za wszystkie wypadki powstałe podczas jego użytkowania.
 8. Cisza nocna nad jeziorem Juksty reguluje uchwała radnych Gminy Mrągowo, zgodnie z którą nad jeziorem nie wolno hałasować od godziny 23:00 do 6:00. 
 • Opłaty dodatkowe
 1. Opłata miejscowa klimatyczna nie jest wliczona w cenę domu i należy uiścić opłatę na miejscu w cenie 2pln/os za dobę. 
 2. Za zużytą energię elektryczną płaci Wynajmujący wg obowiązujących stawek, obecnie cena 1kw/h wynosi 1.20 pln, ale zastrzegamy, że stawka może ulec zmianie w zależności od zmian taryf poprzez Urząd Regulacji Elektrycznej na dany rok.
 3. W obiekcie akceptujemy zwierzęta po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem, koszt dodatkowy to 35pln  doba/mały pies, 45pln doba/duży pies, a jeśli klient nie zgłosi przyjazdu ze zwierzęciem zostanie nałożona kara w wysokości 500pln.
 4. Dostępne jest 0,5m3 drzewa wliczone w cenę najmu, każde kolejne 0,5m3 jest w cenie 200pln. 
 5. Osoba rezerwująca zobowiązana jest do wpłacenia kaucji w wysokości 500pln zabezpieczającej pokrycie kary (patrz podpunkt 35.) za brak segregacji śmieci lub inne uszkodzenia.

§5.ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w domu przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2.W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 1 miesiąca. Artykuły spożywcze zostają usunięte wraz z zwolnieniem domu przez Gościa.

§ 4. Prawo

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Wynajmującym jest polskie prawo. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela.
 2. Właściciel obiektu „Zacisze” bardzo przeprasza za urzędowy ton niniejszego Regulaminu, jednakże mały promil Gości wymaga jasnych zasad i norm prawnych podczas swojego pobytu.
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami ( przez „Zacisze” dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Obiekt monitorowany całodobowo. Ingerencja ręczna w ustawienie systemu kamer jest zakazana. Koszt przyjazdu technika wynosi 500pln.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!

REGULAMIN STREFY SPA 

 • ROZPALANIE PIECA DO SAUNY I JACUZI

1.Podczas rozpalania pieca należy zachować najwyższą ostrożność, stosujemy ochronne ubranie, rękawice i okulary na oczy.

2.Nie należy zaglądać do pieca równocześnie go rozpalając – grozi poparzeniem, ani doprowadzać do wysokiej temperatury grozi stopieniem poszczególnych elementów pieca.

3.W piecu miejsce spalania drewna jest na rusztach (wkładamy drewno przez górne drzwi) . Drewna powinno być zawsze taka ilość żeby nie wystawało ponad cegły szamotowe wewnątrz pieca (komora spalania). Dokładamy tylko tyle drewna aby nie wystawało ponad cegłę szamotową, może wystawać najwyżej 5cm. Podczas palenia brykietem pamiętamy że brykiet się rozszerza i należy wkładać go odpowiednio mniej. 

4.Nie należy nadmiernie rozpalać pieca, a drzwiczki górne oraz popielnik powinny być zawsze zamknięte zgodnie z przeznaczeniem. 

5.Temperaturę w piecu spalinowym reguluje się odpowiednim ustawieniem wlotu powietrza do pieca

6. Nie należy dotykać elementów pieca, mogą być one bardzo gorące .

7. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.

 • ZA WSZYSTKIE SZKODY POWSTAŁE Z POWODU ZŁEGO UŻYTKOWANIA I POZOSTAWIENIA NA MROZIE RUSKIEJ BANII/SAUNY  BEZ ODPOWOIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI, poniżej najważniejsze zalecenia:
 • Spuszczenie wody i prawidłowe wydmuchanie reszty wody z sytemu.
 • Zakaz nieodpowiedzialnego rozpalenia pieca do wysokiej temperatury co doprowadzi do przegrzania go i stopienia poszczególnych elementów.
 • Pozostawienie wody w beczce podczas bardzo niskich temperatur co spowoduje jej zamrożenie, a w dalszej konsekwencji liczne szkody w beczce.
 • Używanie ruskiej bani poniżej 0°C jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie z osobą zarządzającą domem i przestrzeganiem zaleceń wydanych przez tę osobę.
 • Po kąpieli w ruskiej bani, obowiązkiem jest wydmuchanie reszty wody z systemu poprzez otworzenie powietrza w systemie z hydromasażem, bądź dostosowanie się do zaleceń przekazanych przez osobę, która udziela pełnego instruktarzu jak to robić.
 • Zabrania się rozpalania pieców w saunie i ruskiej bani, kiedy temperatura na zewnątrz przekracza 30°C, jest to zakaz z myślą o dobru i ochronie środowiska.
 •  Letnicy są zobowiązani do zachowania czystości w saunie, w bali i beczce, jeśli nie wywiążą się z tego obowiązku i właściciel stwierdzi zaniedbanie udostępnionych obiektów lub ewidentne uszkodzenia typu wydrążenia napisów na drewnianych ścianach bądź ławach, ma on prawo do nałożenia kary pieniężnej pokrywającej naprawę szkody
 • KORZYSTANIE Z SAUNY
 1. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez gospodarza.
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z sauny tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność.
 4. Z obiektu nie mogą korzystać osoby, u których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,
 5. Nie należy korzystać z sauny samemu. W trakcie przygotowania, seansów, oraz po zakończeniu użytkowania sauny należy przebywać w towarzystwie przynajmniej jednej osoby. 
 6. Sauna wykonana jest z drewna i jak inne produkty wykonane z tego materiału narażona jest na uszkodzenia mechaniczne oraz pożar. W czasie korzystania z sauny należy kontrolować stan drewna i temperaturę, w razie wystąpienia wątpliwości oraz zmian koloru i stanu drewna należy zaprzestać korzystania z sauny wygaszając piec. 
 7. W saunie nie należy stawać ani nadmiernie obciążać ławek, osłon pieca ani na żadnych elementów, które przez to mogą zostać uszkodzone. Za uszkodzenia odpowiada użytkownik. 
 8. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 9. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia 
 10. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 11. W saunie przebywamy tak długo, jak długo czujemy się tam przyjemnie i komfortowo. 
 12. Nie należy polewać kamieni nadmierną ilością wody. Powstająca para wodna ma temperaturę wrzenia i morze dojść do poparzenia.
 13. Na terenie sauny zabrania się: wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, wnoszenia napojów alkoholowych, palenia tytoniu, niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 14. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu.
 15. Osoby korzystające z sauny powinny posiadać ręcznik do wycierania ciała i ręcznik do położenia na siedzisko lub owinięcia tułowia.
 16. Przed wejściem do sauny należy:
 • umyć całe ciało mydłem również w celu zmycia z ciała wszelkich kosmetyków i osuszyć  dokładnie ręcznikiem,
 • zdjąć biżuterię oraz wszystkie inne przedmioty metalowe, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 • zdjąć stroje kąpielowe z dodatkiem środków syntetycznych i sztucznych oraz klapki.
 1. Z kąpieli w saunie należy korzystać w pozycji siedzącej lub leżąc.

      18. Zaleca się stosowanie cyklu pobytowego w kabinie polegającego na nagrzewaniu i krótkim schłodzeniu ciała np. 2-3 razy po 10-15 minut. Maksymalnie ok. 30 minut dziennie.

     19. Z sauny nie powinny korzystać osoby z następującymi schorzeniami:

 • chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych; 
 • chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne; 
 • kobiety w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji; 
 • starsze, osłabione
 • choroby przebiegające z ostrym stanem gorączkowym,
 • padaczka, stany psychotyczne,
 • choroby układu krążenia w tym szczególnie choroby serca,
 • schorzenia naczyń krwionośnych, stany po wylewach i udarach
 • z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu 

       20.  Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód, choćby szkoda powstała z winy nieumyślnej.

       21. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia, osoba korzystająca z sauny powinna przerwać w niej pobyt.

22.Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ocenę stanu zdrowia i możliwości korzystania z sauny powinien przeprowadzić lekarz.  Właściciel obiektu  nie odpowiada za wypadki oraz skutki zdrowotne spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi. 

 • KORZYSTANIE Z RUSKIEJ BANI, BECZKI DO SCHŁADZANIA ORAZ WIADRA BOSMAŃSKIEGO
 1. Przed wejściem do balii i beczki należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem.
 2. Korzystanie z balii i beczki jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Podczas korzystania z balii i beczki należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy.
 4. Z balii i beczki korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wchodząc do balii i beczki korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji 
 5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kąpieli w beczce i bali tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność.
 6. nie należy wchodzić do bani i beczki ani głodnym (grozi to omdleniem), ani z pełnym żołądkiem
 7. przed wejściem do bani i beczki obowiązkowo bierzemy prysznic 
 8. nie wolno wchodzić do bani i beczki  z nałożonymi na twarz i ciało kremami; wchodzimy bez metalowych przedmiotów (niebezpieczeństwo poparzenia), okularów i szkieł kontaktowych 
 9. Podczas korzystania z balii i beczki nie wolno stosować żadnych  płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 10. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
 11. Nie należy dotykać elementów pieca w balii, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące!
 12. Korzystanie z bani i beczki  jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 13. Właściciel obiektu  nie odpowiada za wypadki oraz skutki zdrowotne spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
 14. Wstępu do balii i beczki zabrania się w szczególności osobom:
 • z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,
 • z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
 • z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
 • z podwyższoną temperaturą ciała,
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 • zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

15.Nie należy dotykać elementów pieca w balii, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące!

16.Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód, choćby szkoda powstała z winy nieumyślnej.

17.Woda w ruskiej bali jest wymieniana każdorazowo po zakończonym poprzednim turnusie letników. Jeśli nowi Goście zabrudzą wodę podczas swojego pobytu mają możliwość jej wymiany, ale we własnym zakresie, właściciel lub osoba z obsługi po zawiadomieniu o takiej potrzebie, telefonicznie lub osobiście przedstawi instruktaż, a za jakiekolwiek inne zanieczyszczenia spowodowane zmianami atmosferycznymi właściciel nie ponosi odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do przywrócenia porządku w czasie pobytu letników. W okresach zimowym, kiedy temperatura spada poniżej 0°C Goście są zobowiązani do zabezpieczenia sprzętu w postaci domknięcia drzwi od sauny, nałożenia pokrywy na ruską balię jak i również spuszczania z niej każdorazowo wody po odbytej w niej sesji.

18.Korzystanie z bani jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

19.Właściciel obiektu  nie odpowiada za wypadki oraz skutki zdrowotne spowodowane nieprzestrzeganiem    niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

20. Niezrozumienie ( w takim wypadku zapraszamy do kontaktu telefonicznego) lub przeoczenie jakiegokolwiek podpunktu regulaminu nie zwalnia Gości z odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane w obiekcie lub narażenie swojego zdrowia.